BDO - Baza Danych Odpadowych

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wspiera uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i zwiększenie poziomu ich recyklingu.

Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w styczniu 2020 pozwoli na kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni jej użytkownikom w pełni elektroniczną realizację obowiązków związanych z posiadaniem odpadów.

Raport Środowiskowy

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286, z późn. zm. – dalej: ustawą o systemie zarządzania emisjami) w art. 7 ust. 1 nakłada na podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raportu zawierającego informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1–10 tej ustawy, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Oznacza to obowiązek złożenia raportu środowiskowego dotyczącego emisji np. spowodowanej przez użytkowany w firmie pojazd, czy piec służący do ogrzewania firmy. W wyniku raportu określamy, czy konieczne jest wniesienie opłaty i wysłanie go do właściwego Urzędu marszałkowskiego.

CAPITIS Krystyna Turkot
ul. Żurawinowa 10/B-4
62-070 Palędzie gm. Dopiewo

NIP: 7822162560

tel.: +48 790 775 881
@ biuro@capitis-br.pl
@ capitis.br@gmail.com

godziny otwarcia:
pon. – czw. 08:00 – 14:00 lub w innym terminie po umówieniu się
godziny pracy zdalnej:
pon. – pt. 08:00-17:00

Copyright Capitis Biuro Rachunkowe 2019 | Strona wykonana przez Deleguj Zadania